คอนเสิร์ต เสกโลโซ @กินดื่มเขต8

23 Jun. 2017

Hansa JB Hotel

 

                                                                                         
 Hansa JB Hotel, :
 99 Jootee Anusorn Rd., Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand.
  Tel: +66 (0) 7423 4301 -18 Fax: +66 (0) 7423 4328E-mail : rsvn@ hansajbhotel.com


คอนเสิร์ต เสกโลโซ @กินดื่มเขต8view details

Bar BerryBixCabaret ShowCoffee ShopParagon DiscoSotus PubVenetian HotelV-Lounge Massage & Spa